Zarząd Mienia Komunalnego Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Białystok - Urząd Miejski

  Start

POLITYKA COOKIES
  KONTAKT

Biuro Obsługi Mieszkańców przy ulicy Barszczańskiej 2 otwarte

26 maja 2011 roku zostało otwarte w budynku przy ulicy Barszczańskiej 2 Biuro Obsługi Mieszkańców Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku.

Od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 - 15:30, mieszkańcy lokali gminnych mogą zgłaszać się z problemami dotyczącymi eksploatacji lokali, utrzymania czystości i porządku wokół budynków, złożyć podanie we wszelkich sprawach dotyczących lokali oraz otrzymać wniosek o obniżkę czynszu i o przystąpienie do programu oddłużeniowego. Pracownikom BOM można zgłaszać również wszelkie uwagi dotyczące zakłócania porządku domowego przez uciążliwych sąsiadów.

W budynku przy ulicy Barszczańskiej 2 mieści się także siedziba Policji i całodobowy posterunek Straży Miejskiej.

Usytuowanie Policji oraz Straży Miejskiej na osiedlu komunalnym zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, natomiast obecność pracowników Biura Obsługi Mieszkańców pozwoli na sprawniejsze rozwiązywanie problemów najemców związanych z użytkowaniem lokali oraz ułatwi kontakt z Zarządem Mienia Komunalnego.

Biuro Obsługi Mieszkańców 2 Biuro Obsługi Mieszkańców 2 Biuro Obsługi Mieszkańców 2 Biuro Obsługi Mieszkańców 2
Biuro Obsługi Mieszkańców 2 Biuro Obsługi Mieszkańców 2 Biuro Obsługi Mieszkańców 2 Biuro Obsługi Mieszkańców 2

© 2007 Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. gen. Józefa Bema 89/1, 15-370 Białystok
tel. +48 85 7479430 | fax. +48 85 7479483
NIP 2030000218, REGON 200241074

1383141